Reklamační řád

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je tento Reklamační řád. Před odesláním závazné objednávky je kupující povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami. Jako doklad o záruce vystavuje společnost TEXTILPRINT s.r.o. ke každému zakoupenému zboží daňový doklad (fakturu).

Obsah

 1. Převzetí zboží a záruka
 2. Rozsah odpovědnosti za vady
 3. Postup při reklamaci zboží
 4. Vyřízení reklamace
 5. Závěrečná ustanovení

1. Převzetí zboží a záruka

Při dodání zásilky se kupujícímu doporučuje zkontrolovat stav zásilky (poškození krabice). Pokud zásilka jeví známky poškození, je kupující oprávněn zásilku odmítnout. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nutné sepsat s přepravcem protokol o poškození. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby objeví na výrobku vada má kupující právo na reklamaci.

2. Rozsah odpovědnosti za vady

Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou v záruční době. Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:

 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
 • pokud si kupující vadu sám způsobil
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno v záruční době
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
 • při nedodržení správné údržby (praní, sušení, žehlení) než je uvedeno na visačce zboží
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • při poškození zboží živelnou událostí

3. Postup při reklamaci zboží

V případě reklamace zboží nám reklamované zboží zašlete doporučeně na adresu uvedenou na faktuře nebo na stránkách internetového obchodu www.myjoy.cz. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Zboží je kupující povinen zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození nebo zničení. Se zbožím je nutné zaslat kopii faktury, popř. i číslo objednávky, telefonní kontakt a zpáteční adresu.

Pro nejrychlejší vyřízení reklamace vyplňte reklamační formulář. Pokud se jedná o reklamaci více zboží, vyplňte zvlášť reklamační formulář na každé zboží.

4. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od převzetí reklamovaného zboží. V případě oprávněné reklamace, má kupující právo na úhradu nákladů na dodání zboží doporučeným balíkem. V tom případě je nutné zaslat naskenovaný podací lístek na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě uznání reklamace Vám bude zboží opraveno, případně Vám bude částka za zboží vrácena na Váš uvedený bankovní účet.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace, v případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začíná záruční doba znovu od data vyřízení reklamace.

Doklady k reklamaci si vždy pečlivě uschovejte.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2021. Je k dispozici v sídle firmy nebo na www.myjoy.cz